Preskočiť na obsah

VŠETKY KATEGÓRIE

  • Kategória

  • Série tém

ŽIVOT V KRISTOVI

ŽIVOT V KRISTOVI Ef 5:8-14 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ŽIVOT V KRISTOVI Spracované podklady na tému: ŽIVOT V KRISTOVI sa odvoláva primárne na verše z Listu Efezský. Téma hovorí i živote s Kristom, čo to obnáša a čo to znamená v…

Z TMY DO SVETLA

Z TMY DO SVETLA Lk 18:35-42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: Z TMY DO SVETLA Spracované podklady na tému: Z TMY DO SVETLA sa odvoláva na Biblický text, ktorý čítame v Evanjeliu podľa Lukáša 18:35-42 Vážime si, že používaš naše materiály a…

VZŤAH S BOHOM 3/3

VZŤAH S BOHOM – Pohľad na to, čo by si mal robiť 3/3 Ján 1:10-12; 3:16-17; 1:12-13; 3:1-6; 1. List Jána 1:8-9; Téma – Pohľan na to, čo by si mal robiť Posledná zo série téme o vzťahu s Bohom…

VZŤAH S BOHOM 2/3

VZŤAH S BOHOM – Božie riešenie na našu hriešnosť 2/3 Ján 1:14-18; Ján 2:19-22 Téma – Božie riešenie na našu hriešnosť Druhá zo série tém o vzťahu s Bohom hovorí o Božom riešení na náš problém hriešnosti. Kľúčové slová: Evanjelizačné…

VZŤAH S BOHOM 1/3

Vzťah s Bohom 1/3 Ján 8:34; List Rímskym 3:23; 6:23; Jeremiáš 29:13 Téma – Vzťah s Bohom Je prvá zo série tém o vzťahu s Bohom. Téma pojednáva o nás, našej prirodzenosti o Božej existencii a našej vedomej, alebo nevedomej…

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1e1)

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1 e1) Mt 25:1-13 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VŽDY PRIPRAVENÝ Spracované podklady na tému: VŽDY PRIPRAVENÝ, je prvá zo série tém a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:1-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame…

VÝSTRAHA PRED ZVODMI

VÝSTRAHA PRED ZVODMI Mat 7:15-23 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VÝSTRAHA PRED ZVODMI Spracované podklady na tému: VÝSTRAHA PRED ZVODMI sa odvoláva na Evanjelium podľa Matúša. Hovorí o živote kresťana, opatrnosti čím sa sýtime a ako pristupujeme a máme pristupovať k veciam…

VÝŠINY A ÚDOLIA

VÝŠINY A ÚDOLIA – vhodné do ONLINE prostredia Lk 3:21; Žid 4:14 – 16 Dorast BIBLICKÁ TÉMA: VÝŠINY A ÚDOLIA Spracované podklady na tému: VÝŠINY A ÚDOLIA pojednávajú o duchovnom živote, jeho vrcholoch, krízach a ako aktívne žiť duchovným životom…

VIDIEŤ BÚRKU

VIDIEŤ BÚRKU Mt 14:23-32 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VIDIEŤ BÚRKU Spracované podklady na tému: VIDIEŤ BÚRKU ssa odvoláva na Biblický príbeh, kedy Peter chodil po vode o čom čítame v Evanjeliu podľa Matúša 14:23-32 Vážime si, že používaš naše materiály a…

Veľká noc – o sobote hovorí málokto

Veľká noc – o sobote hovorí málokto Marek 16:3-8 Téma – Veľká noc – o sobote hovorí málokto Téma pred veľkou nocou, ktorá hovorí o sobote o tom čo učeníci asi prežívali, ako sa cítili a ako to súvisi s…

USTAROSTENOSŤ – 2

USTAROSTENOSŤ 2 Gn 1:26-31 , Gn 3:8-10 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ časť 2. Spracované podklady na tému: USTAROSTENOSŤ druhá časť, ktorá sa odvoláva okrem iných na Bibilický text listu Filipským 4:10-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…

USTAROSTENOSŤ – 1

USTAROSTENOSŤ – 1 Lk 10:38 – 42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ prvá časť zo série Spracované podklady na tému USTAROSTENOSŤ pojednávajú o našom živote, problémoch, ktoré nás trápia a o tom na ktorom mieste v našom živote je Ježiš. Je…