Preskočiť na obsah

VŠETKY KATEGÓRIE

  • Kategória

  • Série tém

OTNÍÉL A ÉHÚD (s3 e1)

SUDCOVIA – OTNÍÉL A ÉHÚD (s3 e1) Sud 3, 7 – 30 Skupinky BIBLICKÁ SÉRIA NA SKUPINKY: SUDCOVIA – OTNÍÉL A ÉHÚD 1. ČASŤ Séria piatich tém o Biblických postavách sudcov v starej zmluve, určených pre skupinky. Vážime si, že…

OSOBNÝ JEŽIŠ

OSOBNÝ JEŽIŠ Mk 3: 13 – 19 Dorast, Mládež, Skupinky BIBLICKÁ TÉMA: OSOBNÝ JEŽIŠ Spracované podklady na tému: OSOBNÝ JEŽIŠ pojednávajú o Ježišovej osobe o tom ako pristupoval k ľuďom a o našom vzťahu s Ježišom dnes. Vážime si, že…

ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO

ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO Gn 50:15-21 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO Spracované podklady na tému: ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO sa odvolávajú na biblický text prvej knihy: Genezis: 50:15-21 o Jozefovi a jeho bratoch v Egypte. Vážime si, že používaš naše materiály…

ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA

ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA Lk 23:33- 38 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA Spracované podklady na tému: ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA verš, ktorý hovorí o odpustení. Otče, odpusť im, lebo…

O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ (s1e2)

O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ (s1 e2) Mt 25:14-30 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ časť 2. Spracované podklady na tému: O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ, je druhá zo série tém a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:14-30 Vážime si, že…

O POSLEDNOM SÚDE (s1e3)

O POSLEDNOM SÚDE (s1 e3) Mt 25:31-46 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O POSLEDNOM SÚDE časť 3. Spracované podklady na tému: O POSLEDNOM SÚDE, je 3. témou zo série a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:31-46 Vážime si, že…

O JAZYKU

O JAZYKU Jk 3:1-12 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O JAZYKU Spracované podklady na tému: O JAZYKU sa odvolávajú na biblický text listu Jakuba: 3:1-12 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň ťa chceme poprosiť, aby…

NEVERIACI TOMÁŠ 2.časť

NEVERIACI TOMÁŠ 2. časť Ján 20:24-29 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: NEVERIACI TOMÁŠ 2. časť Spracované podklady na tému: NEVERIACI TOMÁŠ 2. a posledná časť série pokračuje a ďalej hovorí o neveriacom Tomášovi o ktorom čítame v Evanjeliu podľa Jána. Vážime…

NEVERIACI TOMÁŠ 1. časť

NEVERIACI TOMÁŠ 1.časť Ján 20:24-27 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: NEVERIACI TOMÁŠ 1.časť Spracované podklady na tému: NEVERIACI TOMÁŠ je 1. z 2 častí a sa odvoláva na Biblický text napísaný v Evanjeliu podľa Jána. Téma hovorí o viere a neviere…

MODLY

MODLY Ez 4:13; Ex 20:2-5; Rim 1.24-25; Gn 12:1-3; Gn 21:5; Gn 22:2; Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MODLY Spracované podklady na tému: MODLY sa odvoláva na VIACERO Biblických textov z novej a starej zmluvy, ktoré hovoria o modlách, výstraha pred nimi…

MILUJEŠ MA?

MILUJEŠ MA? Ján 21:14-17 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MILUJEŠ MA? Spracované podklady k príbehu, kedy sa Ježiš pýta Petra či ho miluje. Aká je stálosť ľudského srdca a ľudských emócií? A aká je naopak Božia stálosť? O tom všetkom pojednáva…

MESIÁŠSKE ZÁZRAKY

MESIÁŠSKE ZÁZRAKY Mk 1:40 – 45 Mk 5:1 – 13 Mk 7:31 – 37 Jn 11 Jn 9 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MESIÁŠSKE ZÁZRAKY Téma vhodná na mládež, ktorá pojednáva o mesiášskych zázrakoch a toho, čo Ježiš počas svojho života spravil…