Preskočiť na obsah

VŠETKY KATEGÓRIE

  • Kategória

  • Série tém

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Daniel 1:5-7; 3:1-6; 6:4-10; 1:9-21; 3:12-26 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Spracované podklady na tému: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI je téma, ktorá…

SEBAPRIATIE

SEBAPRIATIE – Dievčenská skupinka Lekcia o sebapriati Skupinky SEBAPRIATIE – DIEVČENSKÁ SKUPINKA Sebapriatie. Téma rezonujúca v celej dnešnej spoločnosti, no aj tak má jej praktické využitie čo doháňať oproti teórii a tomu čo vieme. Téma na dievčenskú skupinku, ktorú môžete…

SAMSON (s3 e5)

SUDCOVIA – SAMSON (s3 e5) Sud 13 – 16 Skupinky BIBLICKÁ SÉRIA NA SKUPINKY: SUDCOVIA – OTNÍÉL A ÉHÚD – posledná časť Séria piatich tém o Biblických postavách sudcov v starej zmluve, určených pre skupinky. Vážime si, že používaš naše…

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Mt 7:6-14 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Žiješ s Bohom? Si milujúcim priateľom pre svoje okolie? Volíš si život v podobe Ježiša? Ťažké otázky, na ktoré si skôr, alebo neskôr musí odpovedať každý kresťan. Kľúčové slová:…

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Ján 3:1-3; 7:50-52; 19:38-40 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Pohľad na Nikodéma v Biblii a to ako sa posúval jeho duchovný život rozdelený do troch štádií Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…

RAJ

RAJ Gn 1:26-31 , Gn 3:8-10 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAJ Spracované podklady na tému: RAJ sa odvolávajú na biblické texty prvej knihy: Genezis: 1.26-31 a Genezis 3:8-10 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň…

PÝCHA A POKORA

PÝCHA A POKORA Lk 18:9-14 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PÝCHA A POKORA Spracované podklady na tému: PÝCHA A POKORA sa odvoláva na Evanjelium podľa Lukáša. Téma hovorí po pýche, pokore, ich dopadoch na život človeka a kresťana. Vážime si, že používaš…

PRÍSTUP K MILOSTI

PRÍSTUP K MILOSTI – Ježiš ako veľkňaz Heb 4:16-16 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PRÍSTUP K MILOSTI Spracované podklady na tému: PRÍSTUP K MILOSTI vysvetľuje kto je Ježiš podľa Listup Hebrejom a pozerá sa na Ježiša ako na veľkňaza. Vážime si, že…

PÔST

PÔST Lk 4; Mt 6:16; Sk 13:2, 14:23; Ex 34:28; Dan 9:3; 2.Sam 12:16 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PÔST Spracované podklady na tému: PÔST sa odvoláva na VIACERO Biblických textov z novej a starej zmluvy, ktoré hovoria o pôste, jeho význame…

POSLUŠNOSŤ

POSLUŠNOSŤ 1. Petra 2:18-25 Mládež, Skupinky Téma – POSLUŠNOSŤ Autority a naša poslušnosť k ním. V živote máme množstvo autorít. Od naších rodičov, učiteľov, nadriadených až po Boha. V tejto téme sa spolu pozrieme na tému poslušnosti voči najvyššej autorite…

PLATÓNOVÁ JASKYŇA

PLATÓNOVÁ JASKYŇA Ján 11:38-44; Mt 28:19 Mládež, Skupinky Téma – PLATÓNOVÁ JASKYŇA Ako chceme pozrieť v nebi na Boha keď cely svet hľadí do tmy? Čím sa sýtiš? Alebo na čo sústredíš svoju pozornosť? Na to sa spolu pozrieme pomocou…

OTNÍÉL A ÉHÚD (s3 e1)

SUDCOVIA – OTNÍÉL A ÉHÚD (s3 e1) Sud 3, 7 – 30 Skupinky BIBLICKÁ SÉRIA NA SKUPINKY: SUDCOVIA – OTNÍÉL A ÉHÚD 1. ČASŤ Séria piatich tém o Biblických postavách sudcov v starej zmluve, určených pre skupinky. Vážime si, že…