Preskočiť na obsah

MLÁDEŽ

ŽIVOT V KRISTOVI

ŽIVOT V KRISTOVI Ef 5:8-14 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ŽIVOT V KRISTOVI Spracované podklady na tému: ŽIVOT V KRISTOVI sa odvoláva primárne na verše z Listu Efezský. Téma hovorí i živote s Kristom, čo to obnáša a čo to znamená v…

Z TMY DO SVETLA

Z TMY DO SVETLA Lk 18:35-42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: Z TMY DO SVETLA Spracované podklady na tému: Z TMY DO SVETLA sa odvoláva na Biblický text, ktorý čítame v Evanjeliu podľa Lukáša 18:35-42 Vážime si, že používaš naše materiály a…

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1e1)

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1 e1) Mt 25:1-13 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VŽDY PRIPRAVENÝ Spracované podklady na tému: VŽDY PRIPRAVENÝ, je prvá zo série tém a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:1-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame…

VÝSTRAHA PRED ZVODMI

VÝSTRAHA PRED ZVODMI Mat 7:15-23 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VÝSTRAHA PRED ZVODMI Spracované podklady na tému: VÝSTRAHA PRED ZVODMI sa odvoláva na Evanjelium podľa Matúša. Hovorí o živote kresťana, opatrnosti čím sa sýtime a ako pristupujeme a máme pristupovať k veciam…

VIDIEŤ BÚRKU

VIDIEŤ BÚRKU Mt 14:23-32 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VIDIEŤ BÚRKU Spracované podklady na tému: VIDIEŤ BÚRKU ssa odvoláva na Biblický príbeh, kedy Peter chodil po vode o čom čítame v Evanjeliu podľa Matúša 14:23-32 Vážime si, že používaš naše materiály a…

Veľká noc – o sobote hovorí málokto

Veľká noc – o sobote hovorí málokto Marek 16:3-8 Téma – Veľká noc – o sobote hovorí málokto Téma pred veľkou nocou, ktorá hovorí o sobote o tom čo učeníci asi prežívali, ako sa cítili a ako to súvisi s…

USTAROSTENOSŤ – 2

USTAROSTENOSŤ 2 Gn 1:26-31 , Gn 3:8-10 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ časť 2. Spracované podklady na tému: USTAROSTENOSŤ druhá časť, ktorá sa odvoláva okrem iných na Bibilický text listu Filipským 4:10-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…

USTAROSTENOSŤ – 1

USTAROSTENOSŤ – 1 Lk 10:38 – 42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ prvá časť zo série Spracované podklady na tému USTAROSTENOSŤ pojednávajú o našom živote, problémoch, ktoré nás trápia a o tom na ktorom mieste v našom živote je Ježiš. Je…

Staviteľ vs. búrka

Staviteľ vs. búrka Mt 7, 24-27 Téma: Staviteľ vs. búrka Je ľudské vybrať si vždy tú ľahšiu možnosť. Aj stavať dom je ľahšie na piesku ako na skale do ktorej sa tak ľahko nedostaneme. Ale pri stavbe každého domu treba…

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Daniel 1:5-7; 3:1-6; 6:4-10; 1:9-21; 3:12-26 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Spracované podklady na tému: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI je téma, ktorá…

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Mt 7:6-14 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Žiješ s Bohom? Si milujúcim priateľom pre svoje okolie? Volíš si život v podobe Ježiša? Ťažké otázky, na ktoré si skôr, alebo neskôr musí odpovedať každý kresťan. Kľúčové slová:…

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Ján 3:1-3; 7:50-52; 19:38-40 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Pohľad na Nikodéma v Biblii a to ako sa posúval jeho duchovný život rozdelený do troch štádií Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…