Preskočiť na obsah

MLÁDEŽ

ŽIVOT V KRISTOVI

ŽIVOT V KRISTOVI Ef 5:8-14 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ŽIVOT V KRISTOVI Spracované podklady na tému: ŽIVOT V KRISTOVI sa odvoláva primárne na verše z Listu Efezský. Téma hovorí i živote s Kristom, čo to obnáša a čo to znamená v…

Z TMY DO SVETLA

Z TMY DO SVETLA Lk 18:35-42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: Z TMY DO SVETLA Spracované podklady na tému: Z TMY DO SVETLA sa odvoláva na Biblický text, ktorý čítame v Evanjeliu podľa Lukáša 18:35-42 Vážime si, že používaš naše materiály a…

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1e1)

VŽDY PRIPRAVENÝ (s1 e1) Mt 25:1-13 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VŽDY PRIPRAVENÝ Spracované podklady na tému: VŽDY PRIPRAVENÝ, je prvá zo série tém a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:1-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame…

VÝSTRAHA PRED ZVODMI

VÝSTRAHA PRED ZVODMI Mat 7:15-23 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VÝSTRAHA PRED ZVODMI Spracované podklady na tému: VÝSTRAHA PRED ZVODMI sa odvoláva na Evanjelium podľa Matúša. Hovorí o živote kresťana, opatrnosti čím sa sýtime a ako pristupujeme a máme pristupovať k veciam…

VIDIEŤ BÚRKU

VIDIEŤ BÚRKU Mt 14:23-32 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: VIDIEŤ BÚRKU Spracované podklady na tému: VIDIEŤ BÚRKU ssa odvoláva na Biblický príbeh, kedy Peter chodil po vode o čom čítame v Evanjeliu podľa Matúša 14:23-32 Vážime si, že používaš naše materiály a…

Veľká noc – o sobote hovorí málokto

Veľká noc – o sobote hovorí málokto Marek 16:3-8 Téma – Veľká noc – o sobote hovorí málokto Téma pred veľkou nocou, ktorá hovorí o sobote o tom čo učeníci asi prežívali, ako sa cítili a ako to súvisi s…

USTAROSTENOSŤ – 2

USTAROSTENOSŤ 2 Gn 1:26-31 , Gn 3:8-10 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ časť 2. Spracované podklady na tému: USTAROSTENOSŤ druhá časť, ktorá sa odvoláva okrem iných na Bibilický text listu Filipským 4:10-13 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…

USTAROSTENOSŤ – 1

USTAROSTENOSŤ – 1 Lk 10:38 – 42 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: USTAROSTENOSŤ prvá časť zo série Spracované podklady na tému USTAROSTENOSŤ pojednávajú o našom živote, problémoch, ktoré nás trápia a o tom na ktorom mieste v našom živote je Ježiš. Je…

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI

SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Daniel 1:5-7; 3:1-6; 6:4-10; 1:9-21; 3:12-26 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI Spracované podklady na tému: SRDCE V NEBI, NOHY A HLAVA NA ZEMI je téma, ktorá…

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA

ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Mt 7:6-14 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – ROZLIČNÉ NAPOMENUTIA Žiješ s Bohom? Si milujúcim priateľom pre svoje okolie? Volíš si život v podobe Ježiša? Ťažké otázky, na ktoré si skôr, alebo neskôr musí odpovedať každý kresťan. Kľúčové slová:…

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY

RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Ján 3:1-3; 7:50-52; 19:38-40 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAST NIKODÉMOVEJ VIERY Pohľad na Nikodéma v Biblii a to ako sa posúval jeho duchovný život rozdelený do troch štádií Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že…

RAJ

RAJ Gn 1:26-31 , Gn 3:8-10 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAJ Spracované podklady na tému: RAJ sa odvolávajú na biblické texty prvej knihy: Genezis: 1.26-31 a Genezis 3:8-10 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň…