Preskočiť na obsah

MLÁDEŽ

NEVERIACI TOMÁŠ 1. časť

NEVERIACI TOMÁŠ 1.časť Ján 20:24-27 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: NEVERIACI TOMÁŠ 1.časť Spracované podklady na tému: NEVERIACI TOMÁŠ je 1. z 2 častí a sa odvoláva na Biblický text napísaný v Evanjeliu podľa Jána. Téma hovorí o viere a neviere…

MODLY

MODLY Ez 4:13; Ex 20:2-5; Rim 1.24-25; Gn 12:1-3; Gn 21:5; Gn 22:2; Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MODLY Spracované podklady na tému: MODLY sa odvoláva na VIACERO Biblických textov z novej a starej zmluvy, ktoré hovoria o modlách, výstraha pred nimi…

MILUJEŠ MA?

MILUJEŠ MA? Ján 21:14-17 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MILUJEŠ MA? Spracované podklady k príbehu, kedy sa Ježiš pýta Petra či ho miluje. Aká je stálosť ľudského srdca a ľudských emócií? A aká je naopak Božia stálosť? O tom všetkom pojednáva…

MESIÁŠSKE ZÁZRAKY

MESIÁŠSKE ZÁZRAKY Mk 1:40 – 45 Mk 5:1 – 13 Mk 7:31 – 37 Jn 11 Jn 9 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: MESIÁŠSKE ZÁZRAKY Téma vhodná na mládež, ktorá pojednáva o mesiášskych zázrakoch a toho, čo Ježiš počas svojho života spravil…

MÁRNOTRATNÝ SYN

MÁRNOTRATNÝ SYN Lk 15:11-24 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAJ Spracované podklady na tému: MÁRNOTRATNÝ SYN sa odvolávajú na biblickÝ text knihy: Evanjelium podľa Lukáša 15:11-24 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň ťa chceme poprosiť…

LÓT A ABRAHÁM – O vernosti Bohu a kde sú naše hranice

LÓT & AHRAHÁM – O vernosti Bohu a kde sú naše hranice 1Mojžišová 13:1-12; 19:1-38; 20:1-7; Filipanom 3:13-16 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – LÓT & AHRAHÁM – O vernosti Bohu a kde sú naše hranice Naša viera. Občas žijeme skvelý…

KÝM SME BEZ BOHA?

KÝM SME BEZ BOHA? Ján 3:16; 14:6 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – KÝM SME BEZ BOHA? Čo by sa stalo, keby ľudstvo zmizne? Sme zanedbateľne malé bytosti v nekonečne veľkom vesmíre. Ale aj napriek tomu sme pre Boha dôležití a…

KAM SMERUJEŠ

KAM SMERUJEŠ Jn 10:10 Dorast, Mládež, Skupinky BIBLICKÁ TÉMA: KAM SMERUJEŠ Zamyslenie sa nad podstatou naších činov, konania a toho kam smerujeme. Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň ťa chceme poprosiť, aby si…

JEŽIŠ JE SVETLO

JEŽIŠ JE SVETLO Ján 12:46 Dorast, Mládež, Skupinky Téma – JEŽIŠ JE SVETLO Zima. Noci sú dlhé a dni krátke. Bez svetla by sme sa ďaleko nedostali. To iste platí aj o našom duchovnom živote. Bez svetla v podobe Ježiša…

JEŽIŠ – STRED DEJÍN

JEŽIŠ – STRED DEJÍN 1 JÁNOV 1:1-3 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: RAJ Spracované podklady na tému: JEŽIŠ – STRE DEJÍN sa odvolávajú na biblický text 1. Jánov 1:1-3 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň…

Identita Božích ovciec

Identita Božích oviec Lk 15:1-7 Téma – Identita Božích oviec Kde je naša identita?Ježiš o sebe hovorí, že je dobrý pastier, ktorý nechal 99 oviec a vybral sa nás hľadať. Boh sa nás už vybral hľadať. Otázka znie, či sa…

ČO ROBÍŠ?

ČO ROBÍŠ? Mt 3:10; Galatským 5:22-23 Mládež, Skupinky Téma – ČO ROBÍŠ? „Lebo hoci sa dĺžka života vesmíru dá vypočítať, rozmanitosť toho, čo v ňom žije, sa nedá.“ Ako žiješ? Čo svojim životom odrážaš? Vážime si, že používaš naše materiály…