Preskočiť na obsah

MLÁDEŽ

PÝCHA A POKORA

PÝCHA A POKORA Lk 18:9-14 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PÝCHA A POKORA Spracované podklady na tému: PÝCHA A POKORA sa odvoláva na Evanjelium podľa Lukáša. Téma hovorí po pýche, pokore, ich dopadoch na život človeka a kresťana. Vážime si, že používaš…

PRÍSTUP K MILOSTI

PRÍSTUP K MILOSTI – Ježiš ako veľkňaz Heb 4:16-16 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PRÍSTUP K MILOSTI Spracované podklady na tému: PRÍSTUP K MILOSTI vysvetľuje kto je Ježiš podľa Listup Hebrejom a pozerá sa na Ježiša ako na veľkňaza. Vážime si, že…

PÔST

PÔST Lk 4; Mt 6:16; Sk 13:2, 14:23; Ex 34:28; Dan 9:3; 2.Sam 12:16 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: PÔST Spracované podklady na tému: PÔST sa odvoláva na VIACERO Biblických textov z novej a starej zmluvy, ktoré hovoria o pôste, jeho význame…

POSLUŠNOSŤ

POSLUŠNOSŤ 1. Petra 2:18-25 Mládež, Skupinky Téma – POSLUŠNOSŤ Autority a naša poslušnosť k ním. V živote máme množstvo autorít. Od naších rodičov, učiteľov, nadriadených až po Boha. V tejto téme sa spolu pozrieme na tému poslušnosti voči najvyššej autorite…

PLATÓNOVÁ JASKYŇA

PLATÓNOVÁ JASKYŇA Ján 11:38-44; Mt 28:19 Mládež, Skupinky Téma – PLATÓNOVÁ JASKYŇA Ako chceme pozrieť v nebi na Boha keď cely svet hľadí do tmy? Čím sa sýtiš? Alebo na čo sústredíš svoju pozornosť? Na to sa spolu pozrieme pomocou…

OSOBNÝ JEŽIŠ

OSOBNÝ JEŽIŠ Mk 3: 13 – 19 Dorast, Mládež, Skupinky BIBLICKÁ TÉMA: OSOBNÝ JEŽIŠ Spracované podklady na tému: OSOBNÝ JEŽIŠ pojednávajú o Ježišovej osobe o tom ako pristupoval k ľuďom a o našom vzťahu s Ježišom dnes. Vážime si, že…

ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO

ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO Gn 50:15-21 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO Spracované podklady na tému: ODPUSTENIE – MILOSRDENSTVO sa odvolávajú na biblický text prvej knihy: Genezis: 50:15-21 o Jozefovi a jeho bratoch v Egypte. Vážime si, že používaš naše materiály…

ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA

ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA Lk 23:33- 38 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA Spracované podklady na tému: ODPUSŤ IM OTČE, LEBO NEVEDIA ČO ČINIA verš, ktorý hovorí o odpustení. Otče, odpusť im, lebo…

O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ (s1e2)

O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ (s1 e2) Mt 25:14-30 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ časť 2. Spracované podklady na tému: O POSLEDNOM ZÚČTOVANÍ, je druhá zo série tém a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:14-30 Vážime si, že…

O POSLEDNOM SÚDE (s1e3)

O POSLEDNOM SÚDE (s1 e3) Mt 25:31-46 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O POSLEDNOM SÚDE časť 3. Spracované podklady na tému: O POSLEDNOM SÚDE, je 3. témou zo série a odvoláva sa na Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25:31-46 Vážime si, že…

O JAZYKU

O JAZYKU Jk 3:1-12 Mládež BIBLICKÁ TÉMA: O JAZYKU Spracované podklady na tému: O JAZYKU sa odvolávajú na biblický text listu Jakuba: 3:1-12 Vážime si, že používaš naše materiály a dúfame, že ti prinesú požehnanie. Zároveň ťa chceme poprosiť, aby…

NEVERIACI TOMÁŠ 2.časť

NEVERIACI TOMÁŠ 2. časť Ján 20:24-29 Dorast, Mládež BIBLICKÁ TÉMA: NEVERIACI TOMÁŠ 2. časť Spracované podklady na tému: NEVERIACI TOMÁŠ 2. a posledná časť série pokračuje a ďalej hovorí o neveriacom Tomášovi o ktorom čítame v Evanjeliu podľa Jána. Vážime…