Preskočiť na obsah

Spiel de puck

Hra počas, ktorej sa smiechu isto neubrániš. Okrem brušných svalov dáš zabrať aj tvojím rukám či nohám. Preto pozberaj čo najviac síl, a poďme nato!

Pomôcky

  •  krieda
  • hokejový puk/ kľúče
spiel de puck

Poďme na to

Dĺžka hry: cca 30 minút

Počet hráčov: 20 a viac

Prostredie: telocvičňa, ihrisko

Hra sa najlepšie hrá v telocvični alebo ihrisku. Rozdeľte hráčov do 4 rovnako silných tímov, každý z tímov má svoj „domček“ v rohu miestnosti alebo ihriska. V strede miestnosti/ihriska nakreslite kriedou 4 rovnako veľké štvorce, ktoré spolu tvoria jeden veľký štvorec. Tieto štvorce predstavujú rohy, v ktorých sú umiestnené tímy. Takto:

⬜⬜
⬜⬜

 

Tímy sa striedajú v posielaní pukov/kľúčov po zemi v snahe zasiahnuť tento veľký štvorec, ale bez toho, aby zasiahli malý štvorec, ktorý leží najbližšie k nim a predstavuje tak ich roh (ako pri curlingu).
Ak niektorý z hráčov zasiahne štvorec druhého tímu. Celý tím má potom 30-45 sekúnd na to, aby zaútočil na protiľahlý tím (ktorého štvorec trafili) a pritiahli čo najviac ľudí do svojho tímu. Počas preťahovania nie je dovolené žiadne hryzenie, škrabanie, kopanie atď. Je však povolené otáčanie a návrat do svojho rohu, ako aj držanie členov svojho tímu. V momente, keď je hráč vytiahnutý zo svojho domčeka, začína byť členom tohto tímu a ak je to v jeho silách, priamo sa zapojí do rabovania.

Ak tím zasiahne svoje vlastné políčko, ostatné tímy sa naň rozbehnú a pokúsia sa rozobrať jeho členov.

Cieľom hry je získať všetkých hráčov do jedného tímu. Na pravidlá a bezpečnosť dohliada rozhodca, ktorý zároveň sleduje čas a podľa polohy puku ukazuje, kto má útočiť. Keď sú v hre už len dva tímy, veľký štvorec sa rozdelí na polovicu.