Preskočiť na obsah

PODAJ TO ĎALEJ

Hra v skupinách, kde jeden kreslí a ostatní hádajú.

Pomôcky

podaj to ďalej

Poďme na to

Hráčov rozdelíme do menších  skupiniek a každá skupinka si zvolí svojho „kresliča“. Po odštartovaní beží kreslič z každej skupinky k vedúcemu hry, ten mu ukáže prvé slovo, ktoré následne beží nakresliť k svojej skupinke. Pri kreslení nesmie používať slová, písať písmená ani číslice a taktiež nesmie vydávať zvuky. Po tom, čo skupinka uhádne o aké slovo ide, opäť beží k vedúcemu skupinky a ten mu ukáže ďalšie slovo v poradí. Víťazom je skupinka, ktorá ako prvá uhádne všetky slová.

Tip: Ak to hráte s dorasťákmi, radšej každej skupinke prideľte jedného vedúceho kvôli obmedzeniu podvádzania 😊 Vyberte jednoduchšie aj náročnejšie slová, čo hru urobí zaujímavejšou.  

 

Slová, ktoré môžete použiť: (len malá – odskúšaná inšpirácia):

 

Škola

Spoločenstvo

Biblia

Učeníci

Dážď

Premenenie vody na víno

Hromadná doprava

Holubica

Večera Pánova

Kostol

Križovatka