Preskočiť na obsah

INDIÁN NA 10

Trochu netradičná, ale skvelá hra na tábor, či víkendovku. Môžete túto hru použiť, keď čakáte na meškajúce jedlo, či počas prechádzky, keď sa už nikomu nechce ísť ďalej.

Pomôcky

indián na 10

Poďme na to

Trochu netradičná, ale skvelá hra na tábor, či víkendovku.  Jeden z účastníkov sa stáva indiánom, ideálne ak je prvým Indiánom vedúci tábora.  Tento “indián“ zvolá neočakávane „indián na 10“  a  začne nahlas počítať do desať. Ostatní sa za túto krátku dobu, musia  čo najlepšie skryť . Keď dopočíta  do 10 začína indián hľadať. Ten koho prvého nájde sa stáva novým indiánom. Hľadá sa len prvý hráč, ostatní musia následne sami vyjsť zo svojho úkrytu.  

Čo znamená neočakávane zavolať? Čaro tejto hry je práve v tom, že je prekvapivá. Hrá sa celý deň, či celý tábor.  

Môžete túto hru použiť, keď čakáte na meškajúce jedlo 😊  

Počas prechádzky, keď sa už nikomu nechce.  

Počas inej hry a podobne. 

Tip: Na začiatku dobre vysvetlite, kedy túto hru určite nebudete hrať. (hlavný spoločný program, skupinky, nebezpečný terén,  v bezprostrednom okolí premávky …)