Preskočiť na obsah

ZEM JE LÁVA

Predstav koncept hriechu, našej hriešnosti a milosti formou aktivity „Zem je láva“

Pomôcky

Zem je láva

Poďme na to

Trvanie hry: cca 20 minút

Príprava: Vytvoriť opičiu dráhu, vytvoriť šnúrkové retiazky s hriechmi (dostatok pre všetkých a radšej viac ako menej)

Cieľ aktivity: Ukázať účastníkom nutnosť milosti a to, že aj keď sa snažíme najviac ako vieme, tak z našich síl nikdy nedokážeme žiť život bez hriech. Sme hriešne bytosti, ktoré skôr alebo neskôr „stupia vedľa“ a zhrešia/spáchajú hriech zámerne, lebo je to jednoduchšie ako prejsť daným úskalím, alebo nezámerne, bez toho aby to chceli.

Metafora: Jednoduchšie je v živote hreší (chodiť po zemi). Je nám to prirodzené, pretože svet nám tieto veci prezentuje ako normálne a prirodzené. Ale nehrešiť (nedotknúť sa zeme) aj keď je to ťažšie, stojí za to úsilie, námahu a občas vynaliezavosť.

 

Priebeh aktivity: Vytvorte „opičiu dráhu“ v ktorej musia účastníci zdolať viacero úsekov (nesmú sa pritom dotknúť zeme – môžu ísť len po vyznačenej dráhe, buď vyvýšenej (stoličky a čokoľvek čo ich unesie, alebo nejaké predmety na zemi, na ktoré môžu stúpať, ale nie samotná podlaha). Vytvorte ju tak, aby sa aspoň niekoľko úsekov nedalo splniť a teda museli prejsť po zemi, alebo aspoň na ňu stúpiť. Stupenie na zem v kontexte našej hry znamená zhrešiť/spáchať hriech/prestúpiť Boží zákon. Hriechy môžu byť napr. klamanie, krádeže, sebeckosť, smilstvo, násilie a i. – zvolené hriechy zvoľte adekvátne podľa vekovej kategórie skupiny. Každý hriech bude reprezentovať jednu prekážka. Takže keď účastník stúpi na zem pri danej prekážke, spácha daný hriech. Čo má za následok to, že účastníkovi ktorý spáchal hriech (stúpil na zem) dostane na krk zaviazanú šnúročku (ako retiazku) na ktorej je papierik s názvom hriechu ktorý spáchal. V kontexte hry to znamená, že naše hriechy nás ovplyvňujú. Aj keď občas dlhšie nehrešíme (dlhšie nechodíme po zemi), tak nakoniec vždy príde moment, kedy zhrešíme (stúpime na zem).

Záver: Na konci celej trasy bude stáť jeden z vedúcich, ktorý reprezentuje Ježiša a každý, kto vyzná meno Ježiš a svoje hriechy, budú šnúrkové retiazky s hriechom  zložené z krku ako symbol toho, že nás Ježiš očistil.

Odporúčame zvoliť adekvátnu náročnosť opičej dráhy pre cieľovú skupinu a k tomu vybrať aj vhodné hriechy, ktoré sú relevantné pre danú cieľovú skupinu.

 

Kľúčové slová: Hriech, milosť, hriešnosť, omilostenie, pokánie, odpustenie hriechov, veľká noc