Preskočiť na obsah

PASTIER A OVCE

Dostane pastier ovečky do košiara? 

Pomôcky

Pastier a ovce

Poďme na to

Trvanie hry: približne 20 minút

 

Postup: Skupina sa skladá z jedného pastiera (zvolený jeden účastník hry) a oviec (ostatní členovia hry). Úlohou pastiera je dostať ovce do košiara (vopred určené a vyznačené miesto). To ako to skupina (ovce a pastier) spraví sa môžu dohodnúť a zvoliť si stratégiu pred začiatkom hry (odporúčame im dať čas zhruba 5min. na dohodnutie stratégie). Počas hry pastier musí stáť na jednom mieste a taktiež nesmie rozprávať (môže vydávať zvuky, avšak nie ústami ani hlasivkami, tlieskanie, búchanie… je dovolené). Ovce majú oči prekryté šatkou (aby nič nevideli). Následne sú ovce vedúcimi hry rozmiestnené (roztrúsené) po priestore kde hra prebieha (odporúčame zatočiť účastníkov, aby naozaj nevedeli kde sú a ktorým smerom sú otočení).

 

Hra prebieha tak, že pastier sa snaží skupinu na základe zvolenej stratégie dostať do košiara bez toho aby sa pohyboval po priestore a bez toho aby rozprával.

 

Pri veľkých skupinách (30+ hráčov) odporúčame rozdeliť účastníkov na menšie skupiny, kde to môžu hrať samostatne, alebo ako súťaž proti sebe, kto to zvládne za rýchlejší čas.