Preskočiť na obsah

OSOBNOSTI

Hra pri ktorej tím háda osobnosť, ktorú im opisuje jeden hráč tímu.

Pomôcky

Osobnosti

Poďme na to

Medzi hráčov sa rozdajú lístočky a perá.  Každý hráč má za úlohu napísať na každý lístok meno nejakej osobnosti – pokúste sa písať mená ľudí, ktorí sú naozaj všeobecne známi. Nemusí ísť len o celebrity, môžu to byť historické osobnosti, Biblické postavy, ale aj ľudia z vášho spoločenstva.

 

 Po čase sa všetky lístočky pozbierajú,  poskladajú a  dajú do nádoby/klobúka. Následne sa hráči rozdelia na dva tímy. Každý tím si vyberie dobrovoľníka. Tento dobrovoľník má za úlohu opísať čo najviac osobností na lístkoch za stanovený čas, napríklad 1 minútu. Pri opisovaní nesmie použiť žiadny základ slova, ktorý by sa týkal priamo mien. Ak túto osobnosť nepozná alebo si nie je istý, môže ju preskočiť (avšak len 3x). Po minúte sa spočítajú body ktoré dosiahol a zapíšu sa. Tímy a dobrovoľníci sa pravidelne striedajú po každom kole . Vyhráva tím s vyšším počtom bodov.

 

Upgrade: Pre milovníkov tejto hry odporúčam aj druhé kole. To sa hrá s tými istými lístočkami, ale na opis sa teraz už môže použiť len jedno jediné slovo. Verte mi dá sa to 😊

 

Tip: Hra sa môže použiť aj na opakovanie celku, o ktorom ste sa rozprávali počas nejakej série, na tábore a podobne