HÁDAČSKÝ TROJBOJ

Hádačský trojboj Súťažna hra v skupinkách, kde hráči hádajú čo im chce ich spoluhráč povedať/ukázať/nakresliť. Indorové, Veľká skupina Pohybové, S prípravou Pomôcky Papiere Ceruzky /

AKTIVITA K TÉME HRIECH

AKTIVITA K TÉME HRIECH Úlohou tímov je splniť úlohy, ktoré ich čakajú na stanovištiach. Na poradí v akom pôjdu na jednotlivé stanovišťa nezáleží.  Indorové, Outdorové, Veľká