AKO PREZENTOVAŤ – PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

AKO PREZENTOVAŤ – PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI Pre vedúcich AKO PREZENTOVAŤ – PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI Postaviť sa pred ľudí a prehovoriť nie je jednoduché, ale zaujať a priblížiť

Organizácia letného tábora pre dorast

Organizácia letného tábora pre dorast Pre vedúcich Metodická príručka Ako zorganizovať tábor? Na čo sa pripraviť? Aké kroky sú potrebné na úspešné zvládnutie tábora? Cieľom