Preskočiť na obsah

AKTIVITA K TÉME HRIECH

Úlohou tímov je splniť úlohy, ktoré ich čakajú na stanovištiach. Na poradí v akom pôjdu na jednotlivé stanovišťa nezáleží. 

Pomôcky

hriech

Poďme na to

Aktivita prebieha formou stanovíšť.  

Čo k aktivite budeš potrebovať: hraciu kocku, aspoň 4 drievka/zápalky rôznej dĺžky (tak aby sa jeden koniec dal skryť do dlane), papier pre každú skupinu, na ktorý im bude zapisované hodnotenie za jednotlivé úlohy. 

Rozdeľte hráčov aspoň do 4 tímov (počet tímov závisí od počtu účastníkov (ideál aby bolo 4-5 ľudí v jednom tíme). Každý tím ma na začiatku 0 bodov. 

Aktivita prebieha na 4. stanovištiach (na každom musí byť jeden vedúci). Úlohou tímov je splniť úlohy, ktoré ich čakajú na stanovištiach. Na poradí v akom pôjdu na jednotlivé stanovišťa nezáleží. 

1. Stanovište: hráči v tíme dostanú hraciu kocku, ktorou každý hráč bude hádzať. Úlohou tímu je hodiť čísla tak, aby súčet hodených čísel bolo predom určené číslo (pri skupine 4 alebo 5 ľudí v tíme môže byť predom určené číslo napr. 20). Majú na to len 1 pokus. Ak úlohu nesplnia, dostanú mínusový bod (-1) ak úlohu splnia, nedostanú nič, lebo splnia zadanie a nespravia nič naviac… 

2. Stanovište: Hráči si ťahajú jedno zo 4 drievok, ktoré vedúci stanovišťa drží v ruke. Úlohu absolvuje každý hráč tímu. Úlohou tímu je, aby si každý z hráčov vytiahol najdlhšie drievko/zápalku. Vytiahnuté drievko sa po každom ťahu vráti späť vedúcemu stanovišťa s tým, že ich premieša v ruke. Ak úlohu nesplnia, dostanú mínusový bod (-1) ak úlohu splnia, nedostanú nič, lebo splnia zadanie a nespravia nič naviac… 

3. Stanovište: Úlohou na tomto stanovišti je, aby každý hráč tímu vyhral s vedúcim stanovišťa v hre: Kameň, papier, nožnice. Ak úlohu nesplnia, dostanú mínusový bod (-1) ak úlohu splnia, nedostanú nič, lebo splnia zadanie a nespravia nič naviac… 

4. Stanovište: Skupina sa musí postaviť zo zeme bez použitia rúk s tým, že sa o seba opierajú chrbtom (ako na ilustračnom obrázku nižšie, s tým, že hráči tímu na začiatku sedia na zemi). (Táto aktivita sa dá rozšíriť o ďalších ľudí, nemusia ju robiť len dvojice). Ak úlohu nesplnia, dostanú mínusový bod (-1) ak úlohu splnia, nedostanú nič, lebo splnia zadanie a nespravia nič naviac…

 

 

 

Po absolvovaní všetkých stanovíšť by mali mať tímy mínusový počet bodov, keďže splniť úlohy je veľmi náročné. Čo to znamená?

Ako aj hráči v hre museli splniť úlohy a za nesplnenie úlohy dostali -1 bod a za splnenie nedostali žiadny bod, tak aj v našom živote, za nesplnenie určitej povinnosti voči Bohu, prestupujeme Jeho zákon, Jeho pravidlá a strácame body. Ak jeho pravidlá splníme, robíme len to, čo by sme ako kresťania robiť mali (Lukáš 17,7-10). Takže nech robíme, čo robíme, nikdy sa nedostaneme zo záporných čísel, lebo nikdy nenaplníme Boží zákon úplne a vždy v niečom budeme padať/hrešiť a budeme hrešiť. A preto aby sme sa dostali zo záporných čísel, prišiel Ježiš, aby naše záporné/mínusové skóre vymazal.